home > managers aan het woord > Ferry Kalfsvel Centric IT Solutions

Ferry Kalfsvel is directeur bij Centric IT Solutions.

Droom
Op de middelbare school dacht ik erover om fysiotherapeut te worden, of iets andesr in de medische sfeer. Het werd, na te zijn uitgeloot, economie en dat bleek prima te bevallen. Wat ik altijd heb gewild was ergens verantwoordelijk voor zijn, in een omgeving waarbij inhoud van belang was, en niet zozeer status of positie. In mijn eerste baan heb ik gemerkt hoe waardevol het is om in een goed team, waarin je elkaar scherp houdt, vanuit verschillende disciplines samen te werken aan een product. Succes en plezier gaan hand in hand. Dat heb ik toen ervaren en dat staat me nu nog steeds voor ogen.

Management tijdens recessie
We hebben net zoals andere bedrijven in de ICT een aantal slechte jaren gehad. Gelukkig liggen die achter ons. Toch heb ik daar veel van geleerd.
We hebben in onze unit altijd goede mensen gehad, de laatste jaren nog beter. Ik heb in het begin gedacht: als we de groep bij elkaar houden, ons inzetten en blijven geloven in de toekomst dan komen we er wel. Tot ik me realiseerde dat als het slecht gaat, iedereen zijn eigen (worst case) scenario’s gaat bedenken. Mensen vertrouwen dan niet meer op eigen kracht, en de zaak verzwakt. Dat was het moment waarop we hebben besloten veel duidelijker en transparanter te gaan communiceren: hoe staan we ervoor, wat zijn onze mogelijkheden en denk daar vooral in mee als gewaardeerd medewerker binnen ons bedrijf. De problemen werden daardoor duidelijk, en men hoefde niet meer te gissen. Sterker: we creëerden een cultuur waarbinnen vanuit het team een aantal hele goede initiatieven kwamen om het tij te keren. Dit heeft goed gewerkt.
Als manager heb je de taak het geloof te houden naar de rest van de organisatie en naar je eigen mensen toe, bijvoorbeeld door te investeren in sales terwijl de inkomsten teruglopen. De organisatie blijft je steunen, zolang je je blijft committeren aan je doelstellingen en deze ook behaalt. Zien is geloven, je moet het waarmaken. Dat is soms een dunne lijn geweest: het wel of niet binnenhalen van dat ene project kan een groot verschil maken.
In zo’n periode is het van uitermate groot belang dat je eigen leiding je blijft steunen en vraagt hoe zij jou en je afdeling kunnen helpen. Dat komt uiteindelijk ten goede aan het geheel: als de gehele organisatie gezamenlijk de boel weer op de rails krijgt is dat veel beter dan dat ieder zijn eigen positie overeind moet houden en daardoor op de lange duur niet meer samenwerkt binnen het concern.
Ik heb er altijd voor gekozen duidelijk te zijn over de door mij te nemen maatregelen en daar feedback op te vragen aan de organisatie en mijn medewerkers. Ik geloof niet in hele grote bewegingen ineens maar veel meer dat je steeds kleine stappen moet nemen, deze moet delen met je mensen, draagvlak en commitment creëren en dan resultaten neerzetten.
Ik mag wel zeggen dat het een louterende periode was. Onze opdrachtenportefeuille is nu weer goed gevuld, we hebben goede mensen, we prijzen ons gelukkig met hoe we ervoor staan. MT en medewerkers van de unit zijn nu bezig om na te denken over waar we over drie jaar willen staan, wat we willen bereiken, waar onze speerpunten liggen.

De kern
Ik ben altijd op zoek geweest naar automatiseringsvraagstukken in relatie tot bedrijfsprocessen. Dicht bij de kern van het bedrijf, waar het er werkelijk iets toe doet. Ik wil graag met de leiding van een bedrijf meedenken: hoe zit je business in elkaar en hoe kunnen we daar met onze ICT bij helpen. Mijn mensen worden door hetzelfde gedreven. Voor de opdracht wordt gegund, is er een uitgebreid traject. We krijgen heel veel informatie ten behoeve van een businesscase, die verwerken we in software en dat presenteren we. De consultant die het presenteert, is de consultant die het gaat doen. Het is o zo belangrijk dat er dan een klik is met de opdrachtgever, dat er vertrouwen ontstaat. Men moet de overtuiging hebben dat we de klus klaren. We krijgen vaak de vraag om een bepaalde consultant. Logistiek niet altijd eenvoudig, maar ik vind dat een heel goed teken.

Inhoud en verantwoordelijkheid zijn voor mij altijd leidende begrippen geweest. Wat mij betreft zijn ze dat ook voor de unit: naar de medewerkers, onze opdrachtgevers en onze partners. Inhoud, verantwoordelijkheid en een prettige winstbijdrage natuurlijk…