home > interim management > aanpak

Aanpak
We zijn organisatieontwikkelaars, ook als interim-manager. We leiden vanuit de missie en doelen van uw organisatie, we verankeren deze in de processen. We doen dat met name door de medewerkers te faciliteren en te versterken. We wegen de aard van de problematiek, de doelstellingen en wat de situatie eist tegen elkaar af. Integriteit, helderheid, zorgvuldigheid en grondigheid zijn daarbij voor ons richtinggevende begrippen. We streven ernaar dat wanneer we weer vertrekken, de veranderingen zijn ingebed in de organisatie. De interim-manager die we leveren kan zonodig terugvallen op diverse specialisten uit ons netwerk.