home > coaching > mt coaching

MT coaching
Het managementteam is een heel bijzonder team. De leden dragen verantwoordelijkheid voor hun afdeling en voor het totaal. Medewerkers mogen erop rekenen dat hun MT zorg draagt voor het realiseren van missie en bedrijfsdoelen, de continuïteit en het faciliteren van de medewerkers. Het coachen van MT’s richten wij daarom meestal zowel op het MT als team, als op de individuele teamleden.