home > coaching > individuele coaching

Individuele coaching
Als iemand een coachingsvraag heeft, hebben we met hem of haar een intakegesprek. Dat gesprek dient ertoe om de vraag en de bijbehorende aanpak helder te krijgen en om te beoordelen of men vertrouwen heeft in de coach. In dit gesprek kan de kandidaat zijn/haar wensen ten aanzien van de coaching uiten.
Vervolgens stelt de betrokkene een kort leerplan op. Indien hij/zij niet zelf de opdrachtgever is, bespreekt men het plan met de opdrachtgever.
Aan de hand van het leerplan vinden in de regel 4 tot 6 coachingsbijeenkomsten plaats. Een enkele keer wordt dat verlengd, een enkele keer ontstaat er een vaste adviesrelatie.