home > managers aan het woord > Carolien Schonfeld, RACM

Carolien Schönfeld is sectorhoofd en DT(directieteam)-lid bij de RACM, de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, een Dienst onder de directe verantwoordelijkheid van de minister van OCW. Daar waar monumentale, archeologische en/ of cultuurlandschappelijke waarden van nationaal of internationaal belang in het geding zijn, neemt de Dienst het voortouw in behoud, (wettelijke) bescherming, onderhoud van en onderzoek naar het erfgoed. Carolien heeft een heel afwisselende loopbaan gehad, als onder meer muzikant, EDP-auditor bij Price Waterhouse Coopers(PwC), en afdelingshoofd bij het Stadsarchief Amsterdam.

Drijfveren
Ik heb me nooit zo gerealiseerd dat ik graag haantje de voorste wilde zijn, maar eigenlijk is dat al zo sinds de bovenbouw van de basisschool. Ik had sindsdien altijd wel een mening over wat mij en de anderen overkwam en hoe we bijvoorbeeld op school al dan niet ons zegje konden doen, en hoe er al dan niet naar ons geluisterd werd. Ik was altijd bezig met plannen, initiatieven, en vond het dus leuk om mensen mee te krijgen, enthousiasme te creëren voor een gezamenlijk doel. En in de kern maakt het dan niet uit of dat is als voorzitter van de schoolbond, of als hoofd kennisuitwisseling van de RACM. In de RACM breng ik mijn ervaring in de ICT in, mijn uitgebreide netwerk en het vermogen om abstracte concepten om te zetten naar concrete daden. En natuurlijk een diepe liefde voor cultuurmonumenten (tezamen noem ik de a, de c en de m altijd: ‘cultuurmonumenten’).

Droom
Ik wil graag dat het RACM over 5 jaar bij alle belanghebbenden een uitgesproken positief imago heeft. Dat er een organisatie staat, waar elke burger, elke instantie, elk bedrijf terecht kan met alle vragen over archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Dat er één portal is waar al die kennis up-to-date en toegankelijk is, interactief en aantrekkelijk.
Ik wil dat RACM zichtbaar wordt op een goede manier, en dat de medewerkers trots op hun werk kunnen zijn. Zij zijn ook onze grootste kracht. De komende jaren zijn absoluut kritisch voor RACM
Mijn bijdrage hierin? In een omgeving van abstracties en concepten houd ik het concreet en doelgericht, en door heel confronterend te zijn voor mezelf maar ook voor anderen, houd ik de gang erin. Confrontatie is een machtige hefboom, mits positief gebruikt: je refereert namelijk aan zaken, gevoelens en ontwikkelingen waar jezelf en je gesprekspartner heel vertrouwd mee zijn, daardoor kan je de bedoelingen snel en scherp analyseren en ook weer nieuwe ideeën neerzetten.

De inhoudelijke opgave: schuivende panelen
We zijn een jaar geleden gestart uit de fusie en nu begint alles weer vorm te krijgen. We zien wat er al aanwezig is en wat er nog moet veranderen.
Inhoudelijk zien we als DT dat we ons blikveld – waar het om cultuurmonumenten betreft - moeten verleggen van uitsluitend het behouden en beschermen van cultuurmonumenten, naar behoud en ontwikkeling, en van objectgericht naar omgevingsgericht. Ons derde speerpunt is, dat we de burger willen verwelkomen in het domein.

De ICT-opgave: de elektronische overheid
Alle informatie op ons gebied moet ter beschikking gaan komen van burger en bedrijfsleven. Om dat waar te maken, om te bewijzen dat wij daarvoor inderdaad de goede partij zijn, hebben we al veel gedaan, maar er moet nog veel meer gebeuren! Dit project is essentieel voor een goede profilering van de RACM en is diep verweven met ons bestaansrecht. Dat zal alleen lukken door een goede samenwerking met alle belanghebbende partijen, de ketensamenwerking te faciliteren, te zorgen voor goede communicatie, en niet te vergeten door ICT op een verstandige manier duurzaam aan te wenden. Geen eendagsvliegen voor mij, ik vind het belangrijk dat wij uitsluitend ‘proven technology’ gebruiken, maar die dan ook op een heel creatieve en ondersteunende manier consequent inzetten. Dat is overigens niet moeilijk voor mij om te zeggen, want wij hebben heel veel kennis en expertise op het gebied van bijvoorbeeld Geografische Informatiesystemen (GIS) in huis. En dat is een gebied, waarop op dit moment natuurlijk ontzettend veel gebeurt, denk maar aan Google Earth en –maps etc.! Ik zeg daar wel meteen bij: dit is allemaal veel makkelijker gezegd dan gedaan, en deze ICT-opgave is dan ook niet iets wat je van de ene op de andere dag realiseert. Maar dat is geen bezwaar, zolang je de complexiteit goed aan kunt sturen, en je omgeving goed kunt laten zien waar je mee bezig bent.

Cultuuromslag
Overigens: van buiten kan het allemaal een ICT-opgave lijken, maar in werkelijkheid is het een ingewikkeld proces dat veel verder gaat, en dat speelt op alle niveaus binnen de overheid. De elektronische overheid is zich aan het organiseren, en we merken dat je op ‘virtueel nivo’ weer helemaal opnieuw moet definiëren wie wat doet. We bepalen dus met zijn allen nu wie voortaan wat gaat leveren. Ik ben er in hoge mate verantwoordelijk voor dat de RACM dat spel goed speelt en zich goed positioneert, zodat ook intern iedereen daarbij haar of zijn plaats kan bepalen. Binnen rijks- en gemeentelijke overheid ken ik veel mensen, weet wel een beetje hoe de hazen lopen. Natuurlijk zet ik mijn netwerk in en intern probeer ik tegelijkertijd de volledige discussie - over wie doet wat, en waarom vinden wij dat wij bepaalde zaken al dan niet moeten doen - open te gooien. Ik verwacht van iedereen bij de RACM een open opstelling en de durf om tot zich door te laten dringen, wat de burgers willen! En natuurlijk ook de durf om de consequenties daarvan door te vertalen naar het eigen werk.
Dat vereist van de RACM dat we naar buiten toe gaan, (kennis)netwerken ontwikkelen en onderhouden en duurzame samenwerking vorm geven.
Ook in dit proces leg ik de nadruk op transparantie en confrontatie en dat kan alleen maar succesvol zijn als je tevens de veiligheid van mensen borgt.
Mijn persoonlijke doel? Ervoor zorgen dat we dit allemaal gaan waarmaken! En over vier jaar zien we dan wel verder.