home > organisatie ontwikkeling > case welzijn

Een stichting welzijn wilde zich voorbereiden op de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, een wet die gemeentes meer handvatten en bevoegdheden geeft om de maatschappelijke ondersteuning gestalte te geven.
Een goede zaak, maar tevens een rake klap voor de missie van de meeste welzijnsinstellingen en hun mensen. Jarenlang waren zij zelf degenen die aangaven wat de beste welzijnsaanpak was voor hun gemeente, en die ook uitvoerden. Nu worden zij opdrachtnemers/adviseurs die in toenemende mate samen met andere partijen moeten dingen naar een opdracht.


We startten met het zoeken naar een missie die paste bij de nieuwe situatie maar ook bij het hart van de mt-leden en welzijnswerkers. Aanvullend formuleerde het MT de hoofddoelen en strategie. Deze zaken werden gepresenteerd aan de medewerkers in verschillende bijeenkomsten. Men was grotendeels akkoord. Aan de hand van reacties werden zaken bijgeschaafd. Er werd een uitvoeringsplan opgesteld, waarin de medewerkers een belangrijke rol hadden. In workshops bogen zij zich over diverse belangrijke zaken om zo te adviseren over hoe een en ander moest gaan verlopen. Workshops, verslagen, reactie van de directeur en communicatie naar de rest van de medewerkers volgden elkaar steeds snel op. Een projectgroepje van medewerkers communiceerde de nieuwe werkwijzen en richtlijnen naar hun collega´s. Een aantal inhoudelijke zaken werd nog door ons uitgewerkt. Het MT werd gecoacht, de medewerkers bekwaamden zich in intercollegiale consultatie. Al met al een ingrijpend proces voor structuur èn cultuur, waarbij ook pijnlijke momenten zijn geweest, maar dat steeds ook is gedragen door de mensen zelf. Dit gaf het proces grote snelheid en kracht.