home > organisatie ontwikkeling > case catering

Een cateraar werd geconfronteerd met de opdracht van het hoofdkantoor om opnieuw aanzienlijk te snijden in het personeelsbestand. Aan ons de vraag te ondersteunen in de communicatie naar de medewerkers toe. Omdat wij van mening zijn dat communicatie op een natuurlijke manier uit het proces moet voortkomen, stelden we voor bij de basis te beginnen. Tijdens een bijeenkomst van een kleine dag bespraken we de motivatie voor en de consequenties van de bezuinigingen, wat het deed met de medewerkers (“weer kwaliteitsverlies!”) en met de MT-leden. Zij voelden dat zij onder grote druk stonden en hadden moeite met de beslissing. Ze zaten in een loyaliteitsklem naar hoofdkantoor, medewerkers en ook zichzelf. Vervolgens analyseerden we hoe externe en interne betrokkenen zouden reageren, wat de risico’s waren. We formuleerden een communicatieaanpak passend bij de verschillende fases en partijen die door het MT zelf werd uitgevoerd en onze adviseur was nog slechts enkele malen aanwezig bij het MT als sparringpartner. In relatie tot de vraag een “slanke” ondersteuning. Belangrijkste resultaat was echter dat de MT-leden zichzelf, ondanks de bijna onmogelijke positie, recht in de spiegel konden blijven aankijken.