home > organisatie ontwikkeling > case brandweer

Een grote brandweerorganisatie in de Randstad had de behoefte prioriteiten aan te brengen in het 65 pagina’s tellende jaarplan. In een bijeenkomst van anderhalve dag startten we met het herijken van de missie. Simpelweg gezegd was deze tot op dat moment “branden blussen, mensen redden”. Aan de orde kwam de grote preventieve taak die het korps erbij had gekregen vanwege de rampen in Enschede en Volendam. Deze bleek moeilijk uitvoerbaar omdat hij niet aansloot bij de missie van de gemiddelde brandweerman. Al pratend kwam men tot het inzicht, dat men zichzelf ook niet in deze nieuwe taak herkende. Op een zeker moment kwamen de leidinggevenden tot de ontdekking dat het eigenlijk hun missie was in te staan voor de veiligheid van de mensen in die stad. Uit de missie vloeiden hun hoofddoelen en daardoor ook de prioriteiten bijna als vanzelf voort, waardoor het jaarplan van 65 naar 3 pagina’s slonk. Belangrijker was nog dat het team nu zelf kon leven met de preventieve taak, waardoor het veel eenvoudiger werd de noodzaak van preventie aan de brandweerlieden uit te leggen, en er een versnelling kwam in de uitvoering daarvan.