home > producten > hoe-sessie

“Hoe”-sessie
U bepaalt wat de organisatie moet gaan doen, de medewerkers bepalen tot op zekere hoogte hoe dat gaat gebeuren. Als uw missie, doelen en strategie helder zijn, kunnen de medewerkers in een bijeenkomst van gemiddeld 2 dagen met elkaar bepalen hoe de uitvoering volgens hen het beste kan plaatsvinden. Aan het eind van deze dagen adviseren zij de leiding en maken zij met elkaar afspraken hierover. Een effectievere en efficiëntere manier om het dagelijkse werk vorm te geven en het draagvlak te vergroten bestaat niet.