home > organisatie ontwikkeling > case zakelijke dienstverlening

Bij een zakelijke dienstverlener die in de afgelopen jaren flink gegroeid was, was een kloof ontstaan tussen de directeur/eigenaar en zijn mensen. De vanzelfsprekendheid waarmee ze elkaar steeds hadden begrepen was omgeslagen in onbegrip en –af en toe- in tegenwerking. Bovendien was de organisatie zo groot geworden dat de aansturing anders moest gaan verlopen: individuele aansturing was onmogelijk geworden.
In een aantal gesprekken met hem en zijn rechterhand, die het midden hielden tussen strategiebepaling en coaching, zijn we teruggegaan naar de droom die hij had toen hij het bedrijf oprichtte. Had hij diezelfde droom nog en wat was de beste manier om deze te verwezenlijken? Binnen het bedrijf scheefgegroeide verhoudingen werden besproken en door hem tussen de gesprekken door aangepakt. Een kritisch punt bleek het klantproces dat nauwelijks geborgd was. In een aantal “hoe-sessies” met de medewerkers, waarin zij vorm gaven aan een aantal strategische aspecten, werden adviezen aan de directeur geformuleerd. Alle zaken tezamen resulteerden in een praktisch werkplan dat de organisatie zelf in het halfjaar daarna op projectmatige wijze ter hand nam, met goed resultaat.