Tijd om te veranderen
U leidt een organisatie die niet lekker loopt. Of: alles loopt wel, maar u haalt uw doelen niet. Door veranderde wetgeving, marktontwikkelingen of fusie is de organisatie uit balans. Niet meer zo effectief als voorheen. Herkent u dat? Er zijn vaak verschillen van mening binnen de organisatie, de klanten klagen, het lijkt wel of u de enige bent die zich druk maakt om de omzet of het realiseren van het jaarplan.

Wij zien heel vaak dat leiders en professionals in een organisatie op zulke momenten niet meer helder de missie voor ogen hebben. Met missie bedoelen we het belangrijkste doel, de gezamenlijk droom of passie, het hart van uw organisatie. Wat wilt u, wat willen uw medewerkers echt bereiken? Deze missie is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van uw organisatie. Daarvan leidt u de hoofddoelen af, en vervolgens baseert u daarop uw strategie, die u toetst door een interne en omgevingsanalyse (zie schema) . De doorvertaling van de missie naar hoofddoelen en strategie let heel nauw. Dat vraagt om een consequente (niet rigide!) aanpak.

Basisaanpak: organisatiebreed traject
We beginnen met praten. Een gesprek tussen de mensen die leidend zijn in de koersbepaling. Wat zijn hun persoonlijke dromen en visies? Een gesprek vanuit het hart. Zij bepalen aan de hand daarvan de missie, de hoofddoelen en de strategie. Vervolgens gaan zij daarover in dialoog met hun mensen. Herkennen zij zich hierin, of zien zij het anders? Deze beelden komen soms verrassend sterk met elkaar overeen. Hierna is het eindbeeld, het “wat”, duidelijk en kan de verandering plaatsvinden, aan de hand van een concreet werkplan. In het veranderingsproces hebben de medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn degenen die het allemaal uiteindelijk waar moeten maken. Zij hebben daarom een grote stem in het “hoe”; daarover adviseren zij het management. We spreken de veranderenergie in de mensen zelf aan en helpen die richten naar het gewenste doel. Op deze manier ontstaat er draagvlak voor de verandering al tijdens het proces en een goede verbinding tussen alle betrokken partijen.
Onze rol is het zorgen voor de goede gesprekken, in allerlei vormen, het bewaken van een consequente redenering, het zorgen voor een verstandige organisatorische vertaling en het benutten van alle aanwezige kwaliteiten. We hebben aandacht voor hoofd èn hart, voor ruimte èn structuur. Respectvol, persoonlijk, open en waardevrij.

Echt?!
Dit alles klinkt heel harmonieus en bijna onwaarschijnlijk. En het is waar: wij zien keer op keer dat veranderen ook pijnlijk en ingewikkeld kan zijn, niet in de laatste plaats voor de mensen die de verandering inzetten. Hoofd en hart staan elkaar soms in de weg.
Dat is echter geen reden om af te zien van verandering. Door steeds inspiratie uit het doel en uit elkaar te halen en de menselijke maat in het oog te houden ontstaat een productief proces dat een goed resultaat voor de langere termijn op kan leveren.